2023-24 ROTARY DÖNEMİ İLK ASAMBLESİ YAPILDI. 23.5.2023

Başkent RK 2023-24 Dönem Başkanı Serhat IŞIK, ilk Asamblesini yaparak döneme ait logo, motto ve hedefleri paylaştı.