Rotary'nin Amacı

Bütün değerli girişimlerin temeli olarak "hizmet etme ideali"ni ve özellikle;

* Tanışıklığın geliştirilmesinin bir hizmet fırsatı sayılmasını,
* İş ve meslek hayatında yüksek ahlak standartlarının uygulanmasını, bütün yararlı iş ve mesleklerin değerinin kabul ve takdir edilmesini ve her Rotaryen'in, kendi işini ve mesleğini, topluma hizmet için bir fırsat sayarak yüceltmesini,
* Her Rotaryen'in "Hizmet ideali"ni kişisel yaşamında, iş ve mesleki yaşamında ve toplumsal yaşamında uygulamasını,
* Hizmet idealinde birleşmiş iş ve meslek sahipleri arasında dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle uluslararası karşılıklı anlayışı, iyi niyet ve barışı teşvik etmek ve geliştirmektir.Sonraki Toplantı

Yer:
Ankara Başkent Rotary Kulübü
Tarih:
02.Şub.2022 11:33
Adres:
Her Salı saat 12:30-14:00 Neva Palas Oteli - Esat, Ankara (COVIT-19 Salgın Hastalık döneminde toplantılar farklı mekanlarda ve/veya sanal ortamda yapılabilmektedir)