Kulübümüz

Başkent Rotary Kulübü Derneği 16 Aralık 1991 tarihinde kurulmuştur. 12 Haziran 1993 tarih ve 21605 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 18 Mayıs 1993 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Uluslararası Rotary ile işbirliği yapmasına izin verilmiştir. UR Berat tarihi: 24 Haziran 1993

Kendinden Önce Hizmet sloganını benimsemiş üyeler marifetiyle çevresindeki toplumun sağlık, eğitim, yaşam v.b. konulardaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere gönüllü faaliyetler gerçekleştirmektedir. Başarılı hizmetler gerçekleştirmenin önemli bir yolu öncelikle kendi içinde dostlukları geliştirmekten geçer. Rotaryenler meslek ve işsahibi kişilerden oluşmaktadır.