Yönetim Kurulumuz 2022-23

Dönem Başkanı
Işık YULUĞ

Kulüp Sekreteri
Bilge HACIÖMEROĞLU

Sayman 
Sefa BALOĞLU

Asbaşkan 
Serhat IŞIK

Üye
Özlem GÜLAY